משרד ראיית חשבון צפון, רואה חשבון, רואי חשבון - יניב בחרי
 
  דף הבית | פרופיל המשרד | צוות המשרד | חתך לקוחות | מידע מקצועי | טפסים חיוניים להורדה | קישורים נבחרים | דרושים | צור קשר | פורום    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008 - טבריה

איכות חיים בראשות רחל סרור
הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה.
על פי הדוח הכספי שלה, הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב-61,811 ש"ח, והוצאותיה ב-122,014 ש"ח.
לאחר הביקורת, הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב-61,811 ש"ח מהן 55,811 ש"ח מאוצר המדינה ו-6,000 ש"ח מתרומות, והוצאותיה ב-130,014 ש"ח. לפיכך, על פי הביקורת, סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של: 68,203 ש"ח.
על פי סעיף 15 לחוק, תקרת ההוצאות לסיעה הייתה 418,586 ש"ח, הוצאות הבחירות של הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק.
הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 16 לחוק.
הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה.
גירעון הסיעה הסתכם ב-68,203 ש"ח. הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון.
לפיכך, ניתן דין וחשבון חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.

דרך חדשה לטבריה
הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה.
על פי הדוח הכספי שלה, הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב-75,811 ש"ח מהן 55,811 ש"ח מאוצר המדינה ו-20,000 ש"ח מתרומות, והוצאותיה ב-111,881 ש"ח. הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של: 36,070 ש"ח.
על פי סעיף 15 לחוק, תקרת ההוצאות לסיעה הייתה 418,586 ש"ח, הוצאות הבחירות של הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק.
הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 16 לחוק.
הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה.
הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הקבוע בחוק.
גירעון הסיעה הסתכם ב-36,070 ש"ח. הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בניגוד להוראות סעיף 16 לחוק.
לפיכך, ניתן דין וחשבון לא חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.
בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, ולאחר ששקלתי, בין היתר, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, אני ממליץ, בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(ד) לחוק, להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בשיעור של 3%, שערכו 1,674 ש"ח.

הדרך האמיתית
הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה.


על פי הדוח הכספי שלה, הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב-55,811 ש"ח, כולן מאוצר המדינה, והוצאותיה ב-71,049 ש"ח. הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של: 15,238 ש"ח.
על פי סעיף 15 לחוק, תקרת ההוצאות לסיעה הייתה 418,586 ש"ח, הוצאות הבחירות של הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק.
הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 16 לחוק.
הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה.
גירעון הסיעה הסתכם ב-15,238 ש"ח. הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון.
לפיכך, ניתן דין וחשבון חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.

חיים לטבריה בראשות חיים מטרני
הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה.
סכום המימון הממלכתי שחושב לה 55,811 ש"ח.
הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות.
לפיכך, ניתן דין וחשבון לא חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.
בהיעדר החשבונות והדוח הכספי, הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים שקיבלה על פי החוק.

יחד - מקסים דדון
הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה.
סכום המימון הממלכתי שחושב לה 55,811 ש"ח.
הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות.
לפיכך, ניתן דין וחשבון לא חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.
בהיעדר החשבונות והדוח הכספי, הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים שקיבלה על פי החוק.

עתיד חדש לטבריה
הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה.

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע בחוק.
על פי הדוח הכספי שלה, לסיעה לא היו הכנסות. הוצאותיה הסתכמו ב-32,534 ש"ח.
לפיכך, סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של: 32,534 ש"ח.
לפיכך, ניתן דין וחשבון לא חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.
כאמור, הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה. החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה כספית בגין דוח לא חיובי.קדימה טבריה בראשות דוד אזולאי
הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה.
על פי הדוח הכספי שלה, הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב-105,088 ש"ח מהן 93,019 ש"ח מאוצר המדינה ו-12,069 ש"ח מתרומות, והוצאותיה ב-179,954 ש"ח. הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של: 74,866 ש"ח.
על פי סעיף 15 לחוק, תקרת ההוצאות לסיעה הייתה 418,586 ש"ח, הוצאות הבחירות של הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק.
הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 16 לחוק.
הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה.
גירעון הסיעה הסתכם ב-74,866 ש"ח. הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון.
לפיכך, ניתן דין וחשבון חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.

 
 Russian    English
חיפוש באתר
חפש
 
 
 
| כתבו לנו | תנאי שימוש | מפת האתר | הוסף למועדפים |
בניית אתרים פרסום אקטיבי  powered by Gal-Net כל הזכויות שמורות בחרי ושות' 2007 ©