משרד ראיית חשבון צפון, רואה חשבון, רואי חשבון - יניב בחרי
 
  דף הבית | פרופיל המשרד | צוות המשרד | חתך לקוחות | מידע מקצועי | טפסים חיוניים להורדה | קישורים נבחרים | דרושים | צור קשר | פורום    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


תוכנית ההקלות במיסוי לתושב החוזר ולעולה החדש
במלוא 60 שנים להקמת מדינת ישראל החליטו קברניטי המדינה לצאת בתוכנית המיועדת להעניק חבילת הקלות מס לעולים חדשים, לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים.
להלן רשימת הנושאים המהווים את בסיסו של החוק החדש, נציג את עיקרי הדברים...

קרא עוד

כיצד לנהל את תזרים המזומנים - כולל גליון ניהול - פורסם ב- 3/09
תזרים מזומנים – מה זה בכלל?
דו"ח תזרים מזומנים – כלי ניהול פיננסי המעניק יכולת לחזות את מצב דפי הבנק ולתכננם באופן אופטימאלי. הדו"ח מספק מידע על תקבולים ותשלומים עתידיים של העסק והתוצאה יש לזכור כי תזרים המזומנים הוא כלי לשליטה, לבקרה, לדעת איפה אתה עומד ומה היכולות הפיננסיות שלך. רק מי שיודע היכן הוא ניצב יכול לעשות בתבונה את הצעד הבא.

למאמר המלא

כללי הכרה בהוצאות הקמת אתרי אינטרנט פורסם ב- 2/2009
מאז הפך האינטרנט לכלי נפוץ וחובק עולם, החלו גופים שונים לגלות את הפוטנציאל העסקי הטמון בו ואת חשיבותה של מדיה זו כערוץ מסחרי, וכך גם בישראל. כיום אין כמעט בנמצא גורם עסקי גדול אשר אין בבעלותו אתר ברשת למטרה כלשהי. הקמת אתר אינטרנט, הפעלתו ותחזוקתו השוטפת כרוכות בהוצאות מסוגים שונים אשר עשויות להסתכם לסכומים ניכרים. מטרת חוזר זה הינה לקבוע את הטיפול הראוי בהוצאות הקשורות באתרי אינטרנט.

קרא בהרחבה

עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2008 ופתיחתה של שנת המס 2009
תכנון מס איננו עבירה. במציאות הכלכלית שלנו תופסת שאלת המיסוי חלק נכבד מכל פעילות עסקית; ולכן, טוב יעשה כל נישום, אם יתכנן ויבדוק את חבות המס שלו על כל צדדיה. תכנון חבות מס - פירושו: בחירה מתוך מספר חלופות עסקיות ומשפטיות. כל נישום רשאי וזכאי לברור לעצמו את החלופה, שעל פיה תהיה חבות המס שלו הנמוכה ביותר.
לפיכך, הבאנו לפני הקורא, לקראת תום שנת המס 2008, אוסף נרחב של עצות לתכנון מס בתחומים שונים ומגוונים. מטבע הדברים, רוב העצות מיועדות למי שהרוויח בשנת המס.


למדריך השלם לחיסכון במס לשנת 2008-2009 קרא בהרחבה

מהפך תלוש השכר 2009 - פורסם ב- 24/07/2008
התיקון החדש מסמל מפנה דרמטי בכל הקשור בזכויות עובדים בישראל. בתביעה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן אי תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות, והמעביד לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללו בו רכיבים אלו, החזקה תהיה כי רכיבים אלו לא שולמו לעובד. הנטל יהיה על המעביד להוכיח אחרת.

קרא עוד

השלב הראשון ביישום "מס הכנסה שלילי" יוצא לדרך
רשות המסים בישראל פרסמה הודעה, לפיה החל מיום 9/9/2008, יכולים עובדים זכאים להגיש בקשות לקבלת "מענק הכנסה" במסגרת חוק מס הכנסה שלילי .

למאמר המלא

חברה שהפסיקה את פעילותה, פטורה מלשלם אגרות על התקופה בה היא הפסיקה את הפעילות
התיקון הנ"ל קובע כי תחת האישור הרשמי של רשויות המסים, שהחברה סגרה את התיק, ניתן להסתפק בדוחות המוגשים ע"י רואה החשבון ובאישורו על הפסקת פעילות החברה.

קרא עוד בהרחבה

עודכן שכר המינימום לחודש 7/08 - פורסם ב- 05/06/2008
בתוקף סמכותו של שר התעשייה המסחר והתעסוקה אלי ישי ולפי סעיף 6(1) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, וסעיף 1(2) לחוק שכר מינימום (הוראת שעה), התשס"ו-2006 עודכן שכר המינימום החל מיום 1 ביולי 2008

למאמר המלא

מכתב ללקוחות המעסיקים עובדים - ביטוח פנסיה חובה לעובדים - פורסם ב- 16/02/2008
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז – 1957 לקוח/ה נכבד/ה, החל מיום 1.1.2008 חייב כל מעביד בתשלום ביטוח פנסיוני לעובדיו. נקבע כי התשלומים יהיו מדורגים על פני השנים כדלקמן...

קרא עוד

עדכון מדרגות מס רכישה - פורסם ב- 16/01/2008
מדרגות מס רכישה, המוטל על רכישת דירות למגורים, משקים חקלאיים ורכישת זכות במקרקעין בידי עולה, עודכנו החל מה-16 בינואר 2008

למאמר המלא

ביטול מס מכירה - פורסם ב- 28/01/2008
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת האוצר לביטול מס מכירה, בשיעור של 2.5% ואת העלאת שיעורי מס שבח "היסטוריים".

למאמר המלא

עריכת דוחות כספיים לשנת המס 2007 (חברות) - פורסם ב - 20/12/2007
אנו מבקשים להזכיר לחשבים ומנהלי החשבונות בחברות את הפעולות הבאות שיש להשלים לפני מסירת החומר לביקורת במשרדנו:.קופה ובנקים:1.להכין פירוט מלא של השיקים שהיו בקופה לתאריך המאזן לרבות שיקים דחויים...

קרא עוד

הנחיות ללקוחות עצמאים ולקוחות החייבים בהגשת דוח שנתי - פורסם ב - 20/12/2007
לקוח/ה נכבד/ה, להלן רשימת המסמכים הדרושים להגשת הדוח השנתי לשלטונות המס לשנת 2007, את כל המסמכים יש להעביר למשרדנו (גם אם חלק מהאישורים לא הגיעו עד תאריך זה) לא יאוחר מיום 15/03/08, על מנת שנוכל להגיש את הדוח במועד החוקי...

קרא עוד

קיזוז דוח מעמ 8 2006 מפיצויי מלחמת לבנון השנייה - פורסם ב- 13/09/2006
הקלות לעסקים הקטנים בצפון: עסקים עד מחזור חודשי של 125 אלף יוכלו להגיש את דו"ח מע"מ הקרוב ללא תשלום כמקדמה על חשבון הפיצוי לאוגוסט. יתרת הפיצוי תועבר למרבית בעלי העסקים במהלך אוטומטי...

קרא עוד

הנחיות לקבלת פיצוי נזק עקיף מלחמת לבנון השנייה בגין יולי 06 - פורסם ביום 6/07/2006
המצב המלחמתי השורר באזורנו והתקפות הטילים נגד ישובים בצפון אשר מלווה בנזקים ישירים ועקיפים לעסקים רבים הביאו את משרדנו ליצירת שיתוף פעולה עם שני משרדי עורכי הדין מהמובילים בתחום ובעלי ניסיון רב בטיפול בכלל בתחום המסחרי ובעיקר בטיפול בענייני מיסים ופיצויים..

קרא עוד

הנחיות בדבר תשלום שכע לעובדים יולי 06 מלחמת לבנון - פורסם ביום 30/06/2006
תשלום שכר עבודה לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב מצב החרום בצפון - ביום ה', 27.07.06 סיכמו נציגי הממשלה, נציגי המעסיקים ונציגי העובדים כללים לגבי תשלום שכרם של עובדים אשר נעדרו מן העבודה עקב מצב החרום בצפון, כדלהלן...

קרא עוד

הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה - פורסם ביום 30/05/2006
להלן מובא נוסח הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה כפי שמופיע בתקנה 1(א) בתקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה)(צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב – 2002. מסירת הודעה כאמור, נדרשת בהתאם לסעיף 2 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002...

קרא עוד

 
 Russian    English
חיפוש באתר
חפש
 
 
 
| כתבו לנו | תנאי שימוש | מפת האתר | הוסף למועדפים |
בניית אתרים פרסום אקטיבי  powered by Gal-Net כל הזכויות שמורות בחרי ושות' 2007 ©